utredning av lese- og skrivevansker (dysleksi)


Dysleksi er vansker med den tekniske delen av lesing, kalt avkodingen. Dyslektikere har normal evne til å forstå språk, men har vansker med å hurtig omkode bokstavtegn til bokstavlyder, og de har vansker med å hurtig gjenkjenne ord.

Jeg er sertifisert til å utrede dysleksi for både barn og voksne ved hjelp av verktøyet Logos. I utredningen kartlegges leseferdigheter, og ut fra testresultatene skreddersys tiltak for den enkelte.

Ta gjerne kontakt for å vurdere din sak.