RÅDGIVNING


Jeg tilbyr rådgivning for foresatte, pårørende, skole, barnehage og andre aktuelle hjelpeinstanser. 

For foresatte/pårørende vil det for eksempel ofte være behov for råd om hvordan bidra til språkstimulering, hvordan man selv kan jobbe med språklydvansker, hvordan man best kan hjelpe barnet som stammer, opplæring i kommunikasjonshjelpemiddel med mere.

I tillegg tilbys det rådgivning til skoler og barnehager som arbeider med barn og unge med ulike språk og talevansker. Da tilpasses rådgivningen det konkrete behovet, ved å gå nærmere inn på for eksempel undervisningsmetoder, språkstimulering og tilrettelegging i hverdagen.