priser


Jeg følger takstene fra HELFO, satt av Norsk Logopedlag (2018): 

Undersøkelse: 1562 kr

Behandling à 45 min: 782 kr

Behandling à 60 min: 1036 kr

Behandling i gruppe på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1508. Det tilkommer 16.- per person i gruppen.

Takstene gjelder kun selve behandlingen, mens hjemmebehandlingstillegg og reisetillegg dekkes etter satsene i lov om folketrygd § 5-10. Behov for hjemmebehandling må være bekreftet av lege.

For de som ikke har henvisning, foregår betaling via Vipps bedrift. 

Timer som ikke avbestilles innen 24 timer må betales i sin helhet.