Logoped Marthe Hoff


IMG_8441.jpg

Jeg er utdannet logoped fra Universitetet i Oslo, samt allmennlærer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Jeg er medlem av Norsk Logopedlag (MNLL), den norske organisasjonen for logopeder som arbeider i samsvar med internasjonalt regelverk innen fagområdet (IALP). 

Jeg har bred arbeidserfaring fra logopedisk og spesialpedagogisk arbeid med barn, unge og voksne med ulike behov. Tidligere har jeg jobbet i et ressurssenter for barn og unge med store og sammensatte hjelpebehov. Jeg har derfor mye erfaring med å jobbe med barn i alle aldre, samarbeide med foresatte og med ulike hjelpeinstanser. Jeg har også erfaring fra arbeid med flerspråklige barn, og voksne med språkvansker. 

Min masteroppgave fra Universitetet i Oslo (2011) omhandler yngre afasirammedes opplevelse av livskvalitet. Jeg intervjuet afasirammede under 50 år som hadde ekspressiv afasi om deres livssituasjon etter hjerneskaden/hjerneslaget. Med denne problemstillingen fikk jeg et dypt innblikk i hvordan afasi kan påvirke de ulike deler av livet. 

Jeg har en stor interesse for det logopediske fagfeltet, og er opptatt av humor i møte med andre mennesker.