KONTAKT


Ta gjerne kontakt på epost med ditt behov og din kontaktinfo. Sensitive opplysninger bør ikke skrives på epost.

post@logopedtrondheim.no

Jeg kan også nås på telefon, men det er ikke alltid jeg kan ta telefonen da jeg er opptatt med behandling.

Telefon: 922 10 169

Mitt kontor ligger på Tiller i Trondheim, på Trekanten. Adressen er Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Kontoret ligger i 6. etasje i hovedbygget, og er første kontor til venstre når man kommer ut av heisen.

Min postadresse er (Logoped Marthe Hoff), Tonstadgrenda 97, 7091 Tiller.