BEHANDLING


Jeg tilbyr logopedisk utredning og behandling for klienter med afasi, dysartri, stemmevansker, språk- og talevansker og taleflytvansker: 

 

Afasi: 

Afasi er språkvansker etter en skade i hjernen, for eksempel ved hjerneslag eller ved en traumatisk hodeskade. Det kan være vanskelig å finne eller uttale ord, lese, skrive eller forstå hva andre sier. Selv om man har vansker med språket, kan man tenke klart. En logoped hjelper til med å trene opp språkvanskene etter hjerneskaden, både direkte med klienten, samt gjennom rådgivning til nærpersoner. For den som har behov for kommunikasjonshjelpemiddel vil en logoped hjelpe til med å tilpasse hjelpemiddelet til eget behov, samt trene klienten på å bruke det. 

Du kan lese mer om afasi på Afasiforbundets nettsider.

Dysartri:

Dysartri er en nevrologisk taleforstyrrelse, som fører til manglende kontroll på talemusklaturen. Muskelbevegelsen i munn, tunge og lepper kan bli langsom, upresis, svak eller ukoordinert. Mennesker med dysartri har ingen vansker med språkforståelse, og kan både lese, skrive og produsere grammatisk korrekte setninger. En logoped vil tilpasse øvelser som passer den enkeltes dysartri, for eksempel munnmotoriske øvelser og artikulasjonsøvelser. For den som har behov for kommunikasjonshjelpemiddel, vil en logoped hjelpe til med å tilpasse dette i hverdagen.

Stemmevansker:

Stemmevansker kan gi smerter i halsen, heshet og/eller bortfall av stemme. Det er ulike årsaker til stemmevansker: Organiske/nevrologiske og funksjonelle. Organiske/nevrologiske årsaker er medfødte eller ervervede tilstander som kreft, allergi, infeksjon, skade eller overbelastning. Funksjonelle årsaker er feil bruk eller overforbruk av stemmen, og det er ofte aktiviteter som krever mye stemmebruk som gir funksjonelle stemmevansker. Klienter med stemmevansker må være undersøkt av en øre-, nese-, halslege før logopedisk behandling kan starte.

Språk- og talevansker: 

Språkvansker er vansker med språkforståelse og/eller med språkproduksjonen. Det kan være vansker med å bruke grammatikken i språket, ha et begrenset ordforråd, manglende forståelse av språket og/eller vansker med hvordan språket brukes. Talevansker er vansker med å uttale enkelte lyder, for eksempel S eller R. Enkelte med talevansker kan ha stramt tungebånd, men det behøver ikke være årsaken til talevanskene hos alle. En logoped jobber direkte med klienten tilpasset alder og vanske. Gjelder dette barn, er det også nyttig med rådgivning til foresatte, skole eller barnehage. 

Taleflytvansker: 

Taleflytvansker er en felles betegnelse for stamming og løpsk tale. Løpsk tale kjennetegnes ved utydelig og hurtig tale. Stamming kjennetegnes ved repetering, forlenging eller blokkering av småord og/eller lyder. En logoped jobber direkte med klienten tilpasset alder og vanske. Gjelder dette barn eller unge, vil det også være nyttig med rådgivning til foresatte, skole eller barnehage.  

Du kan lese mer om taleflytvansker på sidene til Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale.